GENELGE SAYISI VE KONUSU

- Genelge 1/2017: 2016 Mali Yılı hesaplarının Sayıştaya sunulması.

- Genelge 7/2016: Belediyeler tarafından tahakkuk ettirilen meslek vergileri.

- Genelge 6/2016: 2010-2011-2012-2013, 2014 ve 2015 yılı muhasebe kayıtlarının elektronik ortamda ivedilikle Sayıştay'a ulaştırılması.

- Genelge 5/2016: 136/2014 bayramlık ödeneği D.51/2015 47/2010 sayılı yasa kapsamında 1/1/2011 tarihinden sonra yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmelerinde Bayramlık ödeneği hakkının düzenlenmiş olması koşuluna bağlı olarak bu ödeneğin 1/1/2011 tarihinden sonra istihdam edilen çalışanlara ödenmiş olması ve bugüne kadar geri alınmamış olması halinde geri alınmaması ödenip de geri alınmış veya hiç ödenmemiş olması halinde yasal faizleri ile hak sahiplerine ödenmesi ile ilgili genelgemizde bayramlık hakkı ödenecek kişilere faiz uygulanmasının yapılmasına yasal olanak olmadığı.

- Genelge 4/2016: 136/2014 bayramlık ödeneği D.51/2015 47/2010 sayılı yasa kapsamında 1/1/2011 tarihinden sonra yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmelerinde Bayramlık ödeneği hakkının düzenlenmiş olması koşuluna bağlı olarak bu ödeneğin 1/1/2011 tarihinden sonra istihdam edilen çalışanlara ödenmiş olması ve bugüne kadar geri alınmamış olması halinde geri alınmaması ödenip de geri alınmış veya hiç ödenmemiş olması halinde yasal faizleri ile hak sahiplerine ödenmesi ile ilgili genelgemizde bayramlık hakkı ödenecek kişilere faiz uygulanmasının yapılmasına yasal olanak olmadığı.

- Genelge 3/2016: Saymanlıkların ve saymanların Sayıştay'a bildirilmesi.

- Genelge 2/2016: 136/2014 bayramlık ödeneği D.51/2015 47/2010 sayılı yasa kapsamında 1/1/2011 tarihinden sonra yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmelerinde Bayramlık ödeneği hakkının düzenlenmiş olması koşuluna bağlı olarak bu ödeneğin 1/1/2011 tarihinden sonra istihdam edilen çalışanlara ödenmiş olması ve bugüne kadar geri alınmamış olması halinde geri alınmaması ödenip de geri alınmış veya hiç ödenmemiş olması halinde yasal faizleri ile hak sahiplerine ödenmesi.

- Genelge 1/2016: 136/2014 bayramlık ödeneği D.51/2015 47/2010 sayılı yasa kapsamında 1/1/2011 tarihinden sonra yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmelerinde Bayramlık ödeneği hakkının düzenlenmiş olması koşuluna bağlı olarak bu ödeneğin 1/1/2011 tarihinden sonra istihdam edilen çalışanlara ödenmiş olması ve bugüne kadar geri alınmamış olması halinde geri alınmaması ödenip de geri alınmış veya hiç ödenmemiş olması halinde yasal faizleri ile hak sahiplerine ödenmesi.

- Genelge 4/2015: 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası'nın 16(1) maddesi uyarınca kurum ve kuruluşlara ait hesapların Sayıştay'a ulaştırılması.

- Genelge 3/2015: 2010-2011-2012-2013 ve 2014 yılı muhasebe kayıtlarının elektronik ortamda ve 28 Aralık 2015 tarihine kadar ulaştırılması.

- Genelge 2/2015: Sayıştay Başkanlığına yazılacak yazıların daha alt düzeyde imzalanarak gönderilmesi halinde bu yazılar dikkate alınmayacağı.

- Genelge 1/2015: 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası'nın 16(1) maddesi uyarınca kurum ve kuruluşlara ait hesapların Sayıştay'a ulaştırılması.

- Genelge 4/2014: 47/2010 sayılı Kamu çalışanlarının aylık ve diğer ödeneklerinin düzenlenmesi yasasına aykırı uygulamaları tespit etmek amacıyla Kurum ve Kuruluşların 47/2010 sayılı yasa kapsamında 1.1.2011 tarihinden sonra yapmış olduğu istihdamların maaş dökümlerini içeren dosyalarını ve yürürlükte kalan Toplu İş Sözleşmelerinin Sayıştay Başkanlığına sunulması.

- Genelge 3/2014: 47/2010 sayılı Kamu çalışanlarının aylık ve diğer ödeneklerinin düzenlenmesi yasasına aykırı uygulamaları tespit etmek amacıyla Belediyelerin 47/2010 sayılı yasa kapsamında 1.1.2011 tarihinden sonra yapmış olduğu istihdamların maaş dökümlerini içeren dosyalarını ve yürürlükte kalan Toplu İş Sözleşmelerinin Sayıştay Başkanlığına sunulması.

- Genelge 2/2014: 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası kapsamında çalışanlara Kıdem Tazminatı hakkının kısıtlanması hakkında Hukuk Dairesi görüşü.

- Genelge 1/2014: Belediye Başkan ve Meclislerinin görev sürelerini aşan her türlü sözleşme ve borçlanmaların Bakanlar Kurulu Kararına tabi olduğu, Bakanlar Kuruluna sunulmayan borçlanma ve sözleşmelerden doğabilecek hertürlü mali sorumluluğun Belediye Meclis Kararında olumlu yönde imzası bulunan Başkan ve Meclis Üyelerinin olacağı.

- Genelge 3/2013: 2013 Mali Yılına ait hesapların en geç 4 Şubat 2014 tarihine kadar Sayıştay Başkanlığına sunulması.

- Genelge 2/2013: Belediyelerde gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarındaki uygulamarlada Belediye Meclisleri tarafından kabul edilen ve BKK tarafından onaylanan ihale tüzükleri hükümlerine uyularak mal ve/veya hizmet alımı yapılması.

- Genelge 1/2013: 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapılan istihdamların maaş düzenlemelerinin ne şekilde yapılacağı.

- Genelge 4/2012: 2012 Mali Yılana ait hesapların Sayıştay'a sunulması.

- Genelge 3/2012: Belediyelerin gecikme zammına ilişkin uygulamaları.

- Genelge 2/2012: Kaymakamlıkların Polis Genel Müdürlüğü ile istişare içerisinde olup ruhsatsız silahlar hakkında yasal gereklerin yerine getirilmesi.

- Genelge 1/2012: 2011 Mali Yılana ait hesapların Sayıştay'a sunulması.

- Genelge 5/2011: Tüm Resmi daire kurum ve kuruluşların personel listelerinin talebi.

- Genelge 4/2011: 2010 Mali Yılana ait hesapların Sayıştay'a sunulması.
   EK: Hesap Tabloları

- Genelge 3/2011: 2011 mali yılı bütçesinin Diğer Hizmet Alımları kalemlerinden ödenen istihdam nitelikli harcamalar.

- Genelge 2/2011: Belediye Meclis Kararları ile gecikme zamlarının tümünün veya bir kısmının bağışlanması.

- Genelge 1/2011: Belediye personel değişiklik yasası ile 65/2007 sayılı esas yasanın geçici madde intibak kuralların toplu iş sözleşmesi ve kıdem tazminatı.

- Genelge 16/2010: 2010 Mali Yılana ait hesapların Sayıştay'a sunulması.

- Genelge 2/2006: Belediye Kesin Hesap Tasarımları.
   EK: Gelir - Gider Tabloları

GENELGE TARİHİ

09.01.2017

07.09.2016

16.06.2016


12.06.2016
12.06.201629.03.2016


04.03.2016
04.03.2016
28.12.2015


18.12.2015


26.02.2015


08.01.201516.10.2014
16.10.201402.07.201403.04.201426.12.2013


21.03.201307.03.2013


21.12.2012

27.07.2012

15.02.2012


10.01.2012

27.04.2011

20.04.2011


02.03.2011


28.02.2011

24.02.2011


27.12.2010


13.12.2006