SAYIŞTAYIN VİZYONU VE MİSYONU

Vizyonumuz:

• Kamu kaynaklarının gözcüsü ve koruyucusu olmak.

Misyonumuz:

• Kamu parasının doğru yönetilmesine yardımcı olmak,

• Hükümetin mali yönetiminin yasallığı, etkinliği ve devlet bütçesi ile uygunluğunu temin etmek,

• Hazırlanacak raporlarla Parlementoyu, Hükümeti ve Kamuoyunu aydınlatmak, bilgilendirmek,

• Kamu yönetiminde hesap verilebilirlik ve saydamlığın gelişmesine yardımcı olmak.