SAYIŞTAY HAKKINDA

Sayıştaylar, günümüzde demokrasinin önemli güvencelerinden biridir. Bu bağlamda, Sayıştay'ımız da değişime ve halktan gelen taleplere açık olmak durumundadır. Halkın kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin artan ilgisi karşısında, Sayıştay'ımız düzenli ve zamanında denetimler yaparak, denetime olan ihtiyacı karşılamak zorunda olduğunu değerlendirmektedir.

Kamu kaynağını kullanan tüm birim ve örgütlere halk adına parlemento üzerinden hesap soran, sorgulayan ve denetleyen Sayıştay'ımız, aynı zamanda kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına ve hesap verme sorumluluğunun, anlayışının ve kültürünün halkımızda yerleşmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.